Ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ ελαιόλαδου (κατάλογος, προδιαγραφές και πληροφορίες)

ΙστολόγιοΕλληνικά προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ ελαιόλαδου (κατάλογος, προδιαγραφές και πληροφορίες)

Ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ ελαιόλαδου (κατάλογος, προδιαγραφές και πληροφορίες)

Πληροφορίες και στοιχεία για τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ ελαιόλαδο – Ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ ελαιόλαδο

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ – ΠΓΕ – TSG ελαιόλαδου

Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης – (Π.Ο.Π)
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη – (ΠΓΕ)
Εγγυημένα παραδοσιακές σπεσιαλιτέ – (TSG)

Τι είναι ένα προϊόν ελαιόλαδου ΠΟΠ – ΠΓΕ – TSG;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει «Π.Ο.Π" και "ΠΓΕπροσδιορίζει τα γεωργικά προϊόντα που συνδέονται με συγκεκριμένα μέρη της Ευρώπης, αυτές οι ονομασίες αποσκοπούν στην αποφυγή σύγχυσης σχετικά με ακατάλληλους ισχυρισμούς σχετικά με την προέλευση των γεωργικών προϊόντων.

-"Π.Ο.Π” σημαίνει Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Ιταλικά: Denominazione di Origine Protetta, ή DOP)
-"ΠΓΕ” σημαίνει Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη

Το 1992 σύμφωνα με τον κανονισμό 2081/92, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε αρχικά το σύστημα για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων και σύμφωνα με τον κανονισμό 2082/92 τους κανόνες για τα πιστοποιητικά ιδιοτυπίας για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα. Το 2006 για τη βελτίωση του συστήματος, οι παραπάνω κανονισμοί αντικαταστάθηκαν από τους κανονισμούς (ΕΚ) 510/06 και (ΕΚ) 509/06 αντίστοιχα, χωρίς να αλλάξουν το πεδίο εφαρμογής και η σκοπιμότητά τους.

Με τον κανονισμό (ΕΕ)1151/2012 της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τα συστήματα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα, οι προαναφερόμενοι κανονισμοί ((ΕΚ)509/2006 και (ΕΚ)510/2006) συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο. Ενώ στη ρύθμιση αυτή έχουν προστεθεί και άλλα σχήματα ποιότητας όπως προαιρετικοί όροι ποιότητας «προϊόν βουνό», «προϊόν νησιωτικής γεωργίας» κ.λπ.

Σύμφωνα με τους προαναφερθέντες κανονισμούς και υπό τον επαναπροσανατολισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΓΠ), οι αγρότες ενθαρρύνονται να στραφούν σε μορφές ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης μέσω της διαφοροποίησης της αγροτικής παραγωγής. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους παραγωγούς (ιδιαίτερα σε μειονεκτικές και απομακρυσμένες περιοχές) να προωθούν εύκολα τα προϊόντα τους με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, επιτυγχάνοντας καλύτερες τιμές στην αγορά και βελτιώνοντας έτσι το εισόδημά τους και αφετέρου οι καταναλωτές να αγοράζουν ποιοτικά προϊόντα με εγγυήσεις για την παραγωγή, τη μεταποίηση. και γεωγραφική προέλευση.

Ορισμοί

Ονομασία Προέλευσης

'Ονομασία Προέλευσης' είναι ένα όνομα που προσδιορίζει ένα προϊόν:
α) καταγωγής συγκεκριμένου τόπου, περιοχής ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χώρας·
β) η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του οποίου οφείλονται ουσιαστικά ή αποκλειστικά σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό περιβάλλον με τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες του· και
γ) τα στάδια παραγωγής των οποίων όλα λαμβάνουν χώρα στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Γεωγραφική Ένδειξη

'Γεωγραφική Ένδειξη' είναι ένα όνομα που προσδιορίζει ένα προϊόν:
α) καταγωγής συγκεκριμένου τόπου, περιοχής ή χώρας·
β) του οποίου η δεδομένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό αποδίδεται ουσιαστικά στη γεωγραφική του προέλευση· και
γ) τουλάχιστον ένα από τα στάδια παραγωγής του οποίου λαμβάνει χώρα στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή

Εγγυημένο παραδοσιακό προϊόν ειδικότητας

Μια ονομασία είναι επιλέξιμη για εγγραφή ως «εγγυημένη παραδοσιακή σπεσιαλιτέ» όταν περιγράφει ένα συγκεκριμένο προϊόν ή τρόφιμο που:
α) προκύπτει από τρόπο παραγωγής, μεταποίησης ή σύνθεσης που αντιστοιχεί στην παραδοσιακή πρακτική για το συγκεκριμένο προϊόν ή τρόφιμο· ή
β) παράγεται από πρώτες ύλες ή συστατικά που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά.

 

 Προϊόντα ελαιόλαδου ΠΟΠ και ΠΓΕ – ποια είναι η διαφορά;

Οι διαφορές μεταξύ των ελαιολάδων ΠΟΠ και ΠΓΕ συνδέονται κυρίως με το πόσο από τις πρώτες ύλες των ελαιολάδου πρέπει να προέρχονται από την περιοχή ή με το πόσο από τη διαδικασία παραγωγής του ελαιολάδου πρέπει να πραγματοποιηθεί στη συγκεκριμένη περιοχή.

Και οι δύο, οι πιστοποιήσεις ΠΟΠ και ΠΓΕ, χρησιμεύουν για την εγγύηση ορισμένων ιδιοτήτων του προϊόντος και μιας σχέσης μεταξύ αυτών των ιδιοτήτων και του τόπου παραγωγής του προϊόντος.

Οι ετικέτες ΠΟΠ και ΠΓΕ χρησιμοποιούνται για την προστασία των αγροδιατροφικών προϊόντων, χρησιμοποιούνται ως δείκτης ποιότητας – Τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ αντιπροσωπεύουν την αριστείας της ευρωπαϊκής γεωργικής παραγωγής τροφίμων, και είναι και τα δύο το αποτέλεσμα ενός μοναδικού συνδυασμού ανθρώπινων και περιβαλλοντικών παραγόντων που είναι χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης περιοχής.

Τα πρότυπα πιστοποίησης και η επισήμανση του ελαιολάδου ΠΟΠ και ΠΓΕ προσφέρουν στους καταναλωτές την εγγύηση ότι αγοράζονται τυπικά, αυθεντικά και ποιοτικά προϊόντα, τα οποία αποτελούν μέρος της διατροφικής κληρονομιάς συγκεκριμένων περιοχών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ελαιόλαδα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ).

Με το αρκτικόλεξο ΠΟΠ, εντοπίζονται προϊόντα ελαιολάδου συγκεκριμένης προέλευσης, είτε από συγκεκριμένο τόπο, είτε από περιοχή είτε κατ' εξαίρεση από χώρα.

Ωστόσο, δεν αρκεί ότι η προέλευσή του είναι γεωγραφικά οριοθετημένη, αλλά ότι τα χαρακτηριστικά του προϊόντος του ελαιολάδου πρέπει να οφείλονται αποκλειστικά ή βασικά στο συγκεκριμένο μέρος και επίσης, όλες οι φάσεις παραγωγής του ελαιολάδου πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτήν την καθορισμένη γεωγραφική περιοχή. περιοχή.

Ελαιόλαδα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).

Το ακρωνύμιο ΠΓΕ οριοθετεί επίσης τη γεωγραφική περιοχή των προϊόντων του ελαιολάδου όπως και η Ονομασία Προέλευσης, αλλά η κύρια διαφορά είναι ότι στο ΠΓΕ Ελαιόλαδο δεν είναι απαραίτητο όλες οι φάσεις παραγωγής του ελαιολάδου να πραγματοποιούνται στη γεωγραφική θέση. Είναι απαραίτητο μόνο να γίνει τουλάχιστον μία από τις φάσεις σε αυτήν την περιοχή.

– – – 

ΕΝΑ Ελαιόλαδο Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). έχει μεγαλύτερη σύνδεση με την οριοθετημένη περιοχή καθώς όλη τη διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου λαμβάνει χώρα στην περιοχή αυτή αποκλειστικά - ένα Ελαιόλαδο Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Το προϊόν διατηρεί κάποια ποιότητα ή φήμη αυτού του τόπου προέλευσης, αλλά ολόκληρη η διαδικασία παραγωγής όχι απαραίτητα πρέπει να γίνουν αποκλειστικά σε αυτόν τον τομέα.

Στην περίπτωση του ελαιολάδου Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), όλες οι φάσεις παραγωγής του ελαιολάδου, η καλλιέργεια ΚΑΙ η επεξεργασία ΚΑΙ η προετοιμασία, πραγματοποιούνται όλες μόνο σε αυτήν την περιοχή.

 

 


 

 

Αρμόδιες Αρχές για επίσημους ελέγχους

Στην Ελλάδα από 1.6.2006, ΕΛ.ΓΩ ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην AGROCERT), έχει εξουσιοδοτηθεί να χορηγεί πιστοποίηση σε επιχειρήσεις, να διενεργεί ελέγχους σε συνεργασία με την Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομών, να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές, να πιστοποιεί τα εν λόγω προϊόντα καθώς και να τηρεί α μητρώο των επιχειρήσεων που έχουν εγκριθεί για τη χρήση ενδείξεων ΠΟΠ και ΠΓΕ.

(ΠΗΓΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων > Προϊόντα ΠΟΠ – ΠΓΕ – TSG)

 

Κατάλογος και προδιαγραφές Ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ Ελαιόλαδου

Υπάρχουν 30 εγγεγραμμένα στην ΕΕ ελαιόλαδα ΠΟΠ και ελαιόλαδα ΠΓΕ για την Ελλάδα

ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ

 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΓΕ/ΠΟΠ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας ΠΓΕ Άγιος Ματθαίος Κερκύρας C321 / 2003 σελ. 43
Αποκορώνας Χανίων Κρήτης Π.Ο.Π. Αποκόρωνας Χανίων Κρήτης (Κρήτη) 440338 / 18-11-1993, (ΕΕ αρ. 878/6-12-93)
Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης Π.Ο.Π. Αρξανές Ηρακλείου Κρήτης (Κρήτη) 371575 / 19-07-1993, (ΕΕ αρ. 575/2-08-93)               
Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης Π.Ο.Π. Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης (Κρήτη)  379576 / 23-08-1993 , (ΕΕ αρ. 677/2-09-93)                  
Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης Π.Ο.Π. Βοριός Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Κρήτη) ΕΕ L 148/21.06.1996, ΕΕ L 129/14.05.2013, C 183/23.06.2012                   
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο “Τροιζηνία” Π.Ο.Π. Εξερετικό παρθένο ελαιόλαδο «Τριζηνία» C128 / 2006 σελ. 11
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό Π.Ο.Π. Εξερετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό (Κρήτη) C241 / 2001 σελ. 12
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης Π.Ο.Π. Εξερετικό Παρθένο Ελαιολάδο Σελίνου Κρήτης (Κρήτη) C232 / 2009 σελ. 27, (L118/2010 σελ. 8)
Ζάκυνθος ΠΓΕ Ζάκυνθος 379565 / 20-08-1993, (ΕΕ αρ. 669/2-09-93)                  
Θάσος ΠΓΕ Θάσος 440305 / 11-11-1993, (ΕΕ αρ. 871/26-11-93)                      
Κεφαλονιά ΠΓΕ Κεφαλονιά 315782 / 14-01-1994 , (ΕΕ αρ. 15/14-01-94)            
Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης Π.Ο.Π. Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης (Κρήτη) 371571 / 19-07-1993, (ΕΕ αρ. 574/2-08-93)                   
Κρανίδι Αργολίδας  Π.Ο.Π. Κρανίδι Αργολίδας 315790 / 14-01-1994, (ΕΕ αρ. 15/14-01-94)                  
Κροκεές Λακωνίας Π.Ο.Π. Κροκεές Λακωνίας 317738 / 18-01-1994 , (ΕΕ αρ. 24/18-01-94)                   
Ολυμπία ΠΓΕ Ολυμπία 392926 / 31-08-1993, (ΕΕ αρ. 745/27-09-93)                
Χανιά Κρήτης ΠΓΕ Χανιά Κρήτης (Κρήτη) 379563 / 20-08-1993, (ΕΕ αρ. 821/7-10-93)                        
Λακωνία ΠΓΕ Λακωνίας 444282 / 23-12-1993, (ΕΕ αρ. 955/31-12-93)                     
Λέσβος ; Μυτιλήνη ΠΓΕ Λέσβος (Μυτιλήνη) 371579 / 19-07-1993, (ΕΕ αρ. 575/2-08-93)                   
Λυγουριό Ασκληπιείου  Π.Ο.Π. Λυγουριό Ασκληπιίου 440327 / 15-11-1993, (ΕΕ αρ. 871/26-11-93)                     
Πεζά Ηρακλείου Κρήτης  Π.Ο.Π. Πεζά Ηρακλείου Κρήτης (Κρήτη)  371573 / 19-07-1993, (ΕΕ αρ. 574/2-08-93)                 
Πέτρινα Λακωνίας  Π.Ο.Π. Πετρίνα Λακωνίας 317714 / 14-01-1994, (ΕΕ αρ. 17/14-01-94)                     
Πρέβεζα ΠΓΕ Πρέβεζας 440329 / 15-11-1993, (ΕΕ αρ. 871/26-11-93)                      
Φοινικι Λακωνιασ Π.Ο.Π. Φοινίκη Λακωνίας C180 / 2001 σελ. 10
Ρόδος ΠΓΕ Ρόδος 315783 /14-01-1994, (ΕΕ αρ. 15/14-01-94)                     
Σάμος ΠΓΕ Σάμος 371572 / 19-07-1993, (ΕΕ αρ. 574/2-08-93)                  
Καλαμάτα Π.Ο.Π. Καλαμάτας 379567 / 20-08-1993, (ΕΕ αρ. 821/7-10-93)                    
Σητεία Λασιθίου Κρήτης  Π.Ο.Π. Σητεία Λασιθίου Κρήτης (Κρήτη) 440339 / 18-11-1993, (ΕΕ αρ. 878/6-12-93)                      
Αγουρέλαιο Χαλκιδικής Π.Ο.Π. Αγουρέλεω Χαλκιδικής ΕΕ L169/21.06.2013, C294/29.09.2012                   
Μεσσαρά Π.Ο.Π. Μεσσαρά (Κρήτη) ΕΕ L272/12.10.2013, C294/29.09.2012                   
ΕΛΙΕΣ
Ελιά Καλαμάτας Π.Ο.Π. Ηλία Καλαμάτας 440304 / 11-11-1993, (ΕΕ αρ. 871/26-11-93)            
Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης Π.Ο.Π. Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης 444281 / 23-12-1993, (ΕΕ αρ. 955/31-12-93)           
Θρούμπα Θάσου Π.Ο.Π. Θρούμπα Θάσου 315781 / 14-01-1994 (ΕΕ αρ. 15/14-01-94), 290826/18-08-2010 (ΕΕ αρ. 1368/02-09-2010)                
Θρούμπα Χίου  Π.Ο.Π. Θρούμπα Χίου 315800 / 14-01-1994 (ΕΕ αρ. 15/14-01-94)           
Κονσερβολιά Αμφίσσης   Π.Ο.Π. Κονσερβόλια Αμφίσσης 317746 / 18-01-1994 (ΕΕ αρ. 24/18-01-94)          
Κονσερβολιά Άρτας  ΠΓΕ Κονσερβολιά Άρτας 317713 / 14-01-1994 (ΕΕ αρ. 17/14-01-94)          
Κονσερβολιά Αταλάντης Π.Ο.Π. Κονσερβολιά Αταλάντης 317740 / 18-01-1994 (ΕΕ αρ. 24/18-01-94)          
Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου  Π.Ο.Π. Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου 317712/14-01-1994 (ΕΕ αρ. 17/14-01-94)
Κονσερβολιά Ροβίων Π.Ο.Π. Κονσερβολιά Ροβιών ΕΕ L10/15.01.2014, ΕΕ C 228/07.08.2013, ΕΕ L 163/02.07.1996              
Κονσερβολιά Στυλίδας Π.Ο.Π. Κονσερβόλια Στυλίδας ΕΕ L299/09.11.2013
Ο Ο.J. Ν163/02.07.1996           
Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής Π.Ο.Π. Πρασίνες Ελιές Χαλκιδικής C19/24-01-2012 pg.11 L132/23-05-2012 pg.1 


Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Π.Ο.Π και ΠΓΕ γεωργικά προϊόντα στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ΕΕ (eAmbrosia):

eAmbrosia – το μητρώο γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ

eAmbrosia είναι ένα νομικό μητρώο των ονομάτων των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, κρασιού και αλκοολούχων ποτών που είναι καταχωρημένα και προστατεύονται σε ολόκληρη την ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση).

Παρέχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες για όλες τις καταχωρημένες γεωγραφικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένων των νομικών μέσων προστασίας και των προδιαγραφών προϊόντων. Εμφανίζει επίσης βασικές ημερομηνίες και συνδέσμους για αιτήσεις και δημοσιεύσεις πριν από την καταχώριση των γεωγραφικών ενδείξεων.

Γεωγραφικές ενδείξεις και συστήματα ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στόχοι των συστημάτων ποιότητας της ΕΕ

Η πολιτική ποιότητας της ΕΕ αποσκοπεί στην προστασία των ονομάτων συγκεκριμένων προϊόντων για την προώθηση των μοναδικών χαρακτηριστικών τους, που συνδέονται με τη γεωγραφική τους προέλευση καθώς και με την παραδοσιακή τεχνογνωσία.

Τα ονόματα προϊόντων μπορούν να λάβουν «γεωγραφική ένδειξη» (GI) εάν έχουν συγκεκριμένο σύνδεσμο με τον τόπο παραγωγής τους. Η αναγνώριση GI δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να εμπιστεύονται και να διακρίνουν ποιοτικά προϊόντα, ενώ παράλληλα βοηθά τους παραγωγούς να εμπορεύονται καλύτερα τα προϊόντα τους.

Τα προϊόντα που εξετάζονται ή έχουν λάβει αναγνώριση ΓΕ αναφέρονται στο μητρώα γεωγραφικών ενδείξεων. Τα μητρώα περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες για τις γεωγραφικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές παραγωγής για κάθε προϊόν.

Αναγνωρισμένες ως πνευματική ιδιοκτησία, οι γεωγραφικές ενδείξεις διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και άλλων χωρών.

Άλλα συστήματα ποιότητας της ΕΕ δίνουν έμφαση στην παραδοσιακή παραγωγική διαδικασία ή προϊόντα που παράγονται σε δύσκολες φυσικές περιοχές όπως βουνά ή νησιά

Γεωγραφικές Ενδείξεις

Οι γεωγραφικές ενδείξεις θεσπίζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για συγκεκριμένα προϊόντα, των οποίων οι ιδιότητες συνδέονται ειδικά με την περιοχή παραγωγής.

Οι γεωγραφικές ενδείξεις περιλαμβάνουν:

ΠΟΠ – προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (φαγητό και κρασί)
ΠΓΕ – προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (φαγητό και κρασί)
GI – γεωγραφική ένδειξη (αλκοολούχα ποτά).

Το σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ προστατεύει τις ονομασίες προϊόντων που προέρχονται από συγκεκριμένες περιοχές και έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες ή απολαμβάνουν φήμη που συνδέεται με την περιοχή παραγωγής. Οι διαφορές μεταξύ ΠΟΠ και ΠΓΕ συνδέονται κυρίως με το πόσο από τις πρώτες ύλες του προϊόντος πρέπει να προέρχονται από την περιοχή ή με το πόσο από την παραγωγική διαδικασία πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός της συγκεκριμένης περιοχής. Το GI είναι ειδικό για τα αλκοολούχα ποτά.

Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ)

Οι ονομασίες προϊόντων που έχουν καταχωριστεί ως ΠΟΠ είναι εκείνες που έχουν τους ισχυρότερους δεσμούς με τον τόπο παραγωγής τους.

Προϊόντα: τρόφιμα, αγροτικά προϊόντα και κρασιά.
Προδιαγραφές: Κάθε μέρος της διαδικασίας παραγωγής, επεξεργασίας και προετοιμασίας πρέπει να πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη περιοχή. Για τα κρασιά, αυτό σημαίνει ότι τα σταφύλια πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από τη γεωγραφική περιοχή όπου παράγεται το κρασί.
Παράδειγμα: Το ελαιόλαδο Καλαμάτας ΠΟΠ παράγεται εξ ολοκλήρου στην περιοχή της Καλαμάτας στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας ποικιλίες ελιάς της περιοχής.
Επιγραφή: υποχρεωτικό για τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα, προαιρετικό για κρασί.

Λογότυπο Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ).

 

Λογότυπο Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ).

 

 

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ)

Η ΠΓΕ δίνει έμφαση στη σχέση μεταξύ της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής και της ονομασίας του προϊόντος, όπου μια συγκεκριμένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό αποδίδεται ουσιαστικά στη γεωγραφική του προέλευση.

Προϊόντα: τρόφιμα, αγροτικά προϊόντα και κρασιά.
Προδιαγραφές: Για τα περισσότερα προϊόντα, τουλάχιστον ένα από τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης ή προετοιμασίας λαμβάνει χώρα στην περιοχή. Στην περίπτωση του κρασιού, αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον 85% από τα σταφύλια που χρησιμοποιούνται πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από τη γεωγραφική περιοχή στην οποία παράγεται πραγματικά το κρασί.
Παράδειγμα: Το ζαμπόν ΠΓΕ Westfälischer Knochenschinken παράγεται στη Βεστφαλία με χρήση αιωνόβιων τεχνικών, αλλά το κρέας που χρησιμοποιείται δεν προέρχεται αποκλειστικά από ζώα που γεννήθηκαν και εκτράφηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή της Γερμανίας.
Επιγραφή: υποχρεωτικό για τρόφιμα, αγροτικά προϊόντα, προαιρετικό για κρασιά.

Λογότυπο Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).

 

Λογότυπο Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).

(ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ΕΕ > Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη > Επεξήγηση γεωγραφικών ενδείξεων και συστημάτων ποιότητας)


Ελαιόλαδα ΠΟΠ & ΠΓΕ από την Κρήτη

Η Κρήτη πρωτοπορεί στην παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα και είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ελαιολάδου επίσης. Περίπου 35 εκατομμύρια ελαιόδεντρα φυτεύονται στο νησί της Κρήτης (καλύπτοντας 65% του συνόλου της γεωργικής έκτασης του νησιού). Η πλειοψηφία του ελαιολάδου που παράγεται στην Κρήτη είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (EVOO) που εξάγεται από "Κορωνέικη" και "Τσουνάτη” ποικιλίες ελιάς (Η κορωνέικη ποικιλία ελιάς κυριαρχεί, όπως και στην ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και άλλες τοπικές ποικιλίες ελιάς στην Κρήτη όπως η Τσουνάτη (κυρίως στην περιοχή των Χανίων) Ποικιλία ελιάς Θρουμπαλιά (κυρίως στο Ρέθυμνο) και Ποικιλία Hondrolia (στο Ηράκλειο). Το ελαιόλαδο είναι η βάση του διάσημου Κρητική Διατροφή και είναι παγκοσμίως διάσημο για την απίστευτη γεύση και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες που ενίσχυση της ανθρώπινης υγείας. Υπάρχουν περίπου 11 είδη ελαιολάδου στην Κρήτη σήμερα που αναγνωρίζονται και προστατεύονται ως Προϊόντα ΠΟΠ ή ΠΓΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Κρήτη ηγείται των νησιών στη διεθνή αγορά. Το νησί της Κρήτης καυχιέται επτά περιφέρειες ΠΟΠ ελαιολάδου καθώς μία περιοχή ελαιολάδου ΠΓΕ, που προστατεύεται από πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης - Εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα ΚΡΙΤΙΔΑ ΠΓΩ και ΠΓΕ

 

CRITIDA Bio Κρητικό Ελαιόλαδο:
Τα premium προϊόντα μας ΠΟΠ & ΠΓΕ EVOO (Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο) από το νησί της Κρήτης στην Ελλάδα

Ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ Ελαιόλαδο Κρήτης - Εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα ΚΡΙΤΙΔΑ ΠΓΩ και ΠΓΕ

 

CRITIDA Bio Cretan Olive Oil: τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα μας ΠΓΟ και ΠΓΕ από την Κρήτη (ΠΟΠ Σητείας ΕΥΟΟ & ΠΟΠ Μεσαράς ΕΒΟΟ)

Παραγωγός Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Critida: οικογενειακή επιχείρηση στο Ηράκλειο Κρήτης με πολύ μεγάλη ιστορία στην παραγωγή κρητικού έξτρα παρθένου ελαιολάδου (EVOO). Για πέντε γενιές η οικογένειά μας συνεχίζει να παράγει εξαιρετικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, εστιάζοντας στην ποιότητα και την παράδοση.

Η παραγωγή του ελαιολάδου γίνεται με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές δίνοντας μεγάλη προσοχή στην ωρίμανση του ελαιοκάρπου, στην άμεση παραγωγή ελαιολάδου από τη στιγμή της συγκομιδής και στη μέθοδο εκχύλισης ελαιολάδου ψυχρής έκθλιψης. Με αυτά τα μέσα διασφαλίζουμε ότι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μας διατηρεί όλα τα φυσικά οφέλη και τη γεύση του για την υγεία. Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο ΠΟΠ ΣΗΤΕΙΑΣ Το εξαιρετικό ελληνικό προϊόν EVOO φέρει επίσης το όνομα ενός από τα πιο δημοφιλή ελαιόλαδα στον κόσμο, το οποίο αναγνωρίζεται Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) Πιστοποίηση ΕΕ.

Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ ΣΗΤΕΙΑΣ (μόνο 0,2 οξύτητα) φημίζεται για τα μοναδικά χαρακτηριστικά του που προέρχονται από τον καλύτερο συνδυασμό κλιματικών και ποικιλιακών χαρακτηριστικών. Πλήρες αρωματικό, ισορροπημένο και φρουτώδες με εξαιρετικά χαμηλή οξύτητα, το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο ΣΗΤΙΑΣ (ΠΟΠ) από την Κρήτη είναι έτοιμο να καλύψει τις υψηλότερες γαστρονομικές απαιτήσεις

Τι είναι το ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ;

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο απαλλαγμένο από χημικές ουσίες που παράγεται με φυσικό τρόπο με την απλή απομάκρυνση του καρπού της ελιάς υπό ψυχρή πίεση για να διατηρηθούν όλες οι βιταμίνες του.

ΠΟΠ ΣΗΤΕΙΑ- Ελληνικό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο από το νησί της Κρήτης / Ελλάδα (Περιφέρεια ΣΗΤΕΙΑΣ)

Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Σητεία Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο από τη φημισμένη περιοχή της Κρήτης, τη Σητεία (στο ανατολικό τμήμα του νησιού της Κρήτης). Ένα μοναδικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με φυσικά συστατικά, γεμάτο γεύση με ευχάριστο άρωμα, ασυναγώνιστες θρεπτικές ιδιότητες και οξύτητα έως 0,2% απαλλαγμένο από χημικές ουσίες που παράγονται με φυσικό τρόπο από την απλή απομάκρυνση του καρπού της ελιάς υπό ψυχρή πίεση για να διατηρεί όλες τις βιταμίνες του. Το ελαιόλαδο είναι εξαιρετικό στη μεσογειακή κουζίνα, τα αντιπάστα, τις σαλάτες, τα λαχανικά, το κρέας, το ψάρι και τα πουλερικά.

ΣΗΤΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ελαιολάδου ΠΟΠ EVOO:

 • ΣΗΤΕΙΑ ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) Πιστοποίηση ΕΕ)
 • AGROCERT POC / 2075-8704.12
 • FSSC 22000
 • ISO 22000:2018
 • FDA
 • EL-40-317

ΣΗΤΕΙΑ ΠΟΠ ΕΒΟΟ Ιδιότητες ελαιόλαδου - Χαρακτηριστικά - Συστατικά:

Συστατικά: 100% Ελληνικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (Κρήτη Ελλάδα)

Οξύτητα: max 0,29% < 0,8

Τιμή υπεροξειδίου: μέγιστο 20mEq02/kg

Απορρόφηση υπεριώδους: K270 max 0,2 K232 max 2,5 ΔΚ max 0,01 Κεριά max 150 mg/kg

Συσκευασία: Γυάλινη φιάλη Marasca 1 L, 750 ml, 500 ml, 250 ml, Dorica 750 ml, 500 ml, 250 ml, 100 ml, Attitude 700 ml, Κεραμική φιάλη 500 ml, Tin 5 L, 4L, 3 L, 1 L, 75 ml, 500 ml

– – –

 • Είδος ελιών Κορωνέικη
 • ΧΩΡΙΣ ΓΤΟ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
 • ΚΡΥΑ ΕΚΧΥΛΙΣΗ
 • Ελαιόλαδο ανώτερης κατηγορίας που λαμβάνεται απευθείας από ελιές και αποκλειστικά με μηχανικά μέσα.
 • Οργανοληπτικές Πληροφορίες: Πράσινο χρώμα με χρηστική, αποδεκτή εμφάνιση, λεία γεμάτη γεύση γεύση και ευχάριστο άρωμα
 • Διάρκεια ζωής: 18 μήνες από την ημέρα της εμφιάλωσης

Συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρήστε το σε δροσερό και σκοτεινό μέρος. Μην το βάζετε στο ψυγείο

Παραγωγός Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Critida: οικογενειακή επιχείρηση στο Ηράκλειο Κρήτης με πολύ μεγάλη ιστορία στην παραγωγή κρητικού έξτρα παρθένου ελαιολάδου (EVOO). Για πέντε γενιές η οικογένειά μας συνεχίζει να παράγει εξαιρετικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, εστιάζοντας στην ποιότητα και την παράδοση.

Η παραγωγή του ελαιολάδου γίνεται με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές δίνοντας μεγάλη προσοχή στην ωρίμανση του ελαιοκάρπου, στην άμεση παραγωγή ελαιολάδου από τη στιγμή της συγκομιδής και στη μέθοδο εκχύλισης ελαιολάδου ψυχρής έκθλιψης. Με αυτά τα μέσα διασφαλίζουμε ότι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μας διατηρεί όλα τα φυσικά οφέλη και τη γεύση του για την υγεία. Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο ΜΕΣΣΑΡΑ ΠΟΠ Το εξαιρετικό ελληνικό προϊόν EVOO φέρει επίσης το όνομα ενός από τα πιο δημοφιλή ελαιόλαδα στον κόσμο, το οποίο αναγνωρίζεται Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) Πιστοποίηση ΕΕ.

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΜΕΣΣΑΡΑ ΠΟΠ (μόνο 0,2 – 0,3 οξύτητα) φημίζεται για τα μοναδικά χαρακτηριστικά του που προέρχονται από τον καλύτερο συνδυασμό κλιματικών και ποικιλιακών χαρακτηριστικών. Πλήρως αρωματικό, ισορροπημένο και φρουτώδες με εξαιρετικά χαμηλή οξύτητα, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο MESSARA (ΠΟΠ) από την Κρήτη είναι έτοιμο να καλύψει τις υψηλότερες γαστρονομικές απαιτήσεις

Τι είναι το ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ;

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο απαλλαγμένο από χημικές ουσίες που παράγεται με φυσικό τρόπο με την απλή απομάκρυνση του καρπού της ελιάς υπό ψυχρή πίεση για να διατηρηθούν όλες οι βιταμίνες του.

ΠΟΠ ΜΕΣΣΑΡΑ - Ελληνικό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο από το νησί της Κρήτης / Ελλάδα (Περιφέρεια ΜΕΣΣΑΡΑΣ)

Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Μεσαράς από τη διάσημη περιοχή της Κρήτης, τη Μεσαρά (στα νότια του νησιού της Κρήτης). Ένα μοναδικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με φυσικά συστατικά, γεμάτο γεύση με ευχάριστο άρωμα, ασυναγώνιστες θρεπτικές ιδιότητες και οξύτητα έως 0,2% χωρίς χημικές ουσίες που παράγονται με φυσικό τρόπο από την απλή απομάκρυνση του καρπού της ελιάς υπό ψυχρή πίεση για διατηρεί όλες τις βιταμίνες του. Το ελαιόλαδο είναι εξαιρετικό στη μεσογειακή κουζίνα, τα αντιπάστα, τις σαλάτες, τα λαχανικά, το κρέας, το ψάρι και τα πουλερικά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ελαιολάδου ΠΟΠ EVOO ΜΕΣΣΑΡΑΣ:

 • ΜΕΣΑΡΑ ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) Πιστοποίηση ΕΕ)
 • AGROCERT POC / 2656-26521.14
 • FSSC 22000
 • ISO 22000:2018
 • FDA
 • EL-40-317

ΜΕΣΣΑΡΑ ΠΟΠ EVOO Ιδιότητες ελαιόλαδου - Χαρακτηριστικά - Συστατικά:

Συστατικά: 100% Ελληνικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (Κρήτη Ελλάδα) Οξύτητα: max 0,29% < 0,8 Τιμή υπεροξειδίου: μέγιστο 8,5 (meq 02/kg) Απορρόφηση υπεριώδους: K270 max 0,13 K232 max 1,80 ΔΚ max – 0,001 Κεριά max 130 mg/kg Συσκευασία: Γυάλινη φιάλη Dorica 750 ml, 500 ml, 250 ml, 100 ml, κεραμική φιάλη 500 ml, Tin 3 L, 1 L, 750 ml, 500 ml – – –
 • Είδος ελιών Κορωνέικη
 • ΧΩΡΙΣ ΓΤΟ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
 • ΚΡΥΑ ΕΚΧΥΛΙΣΗ
 • Ελαιόλαδο ανώτερης κατηγορίας που λαμβάνεται απευθείας από ελιές και αποκλειστικά με μηχανικά μέσα.
 • Οργανοληπτικές Πληροφορίες: Πράσινο χρώμα με χρηστική, αποδεκτή εμφάνιση, λεία γεμάτη γεύση γεύση και ευχάριστο άρωμα
 • Διάρκεια ζωής: 18 μήνες από την ημέρα της εμφιάλωσης
Συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρήστε το σε δροσερό και σκοτεινό μέρος. Μην το βάζετε στο ψυγείο

– Δείτε μια λίστα με Π.Ο.Π προϊόντα από Χώρα (Βικιπαίδεια): Κατάλογος προϊόντων ΠΟΠ ανά χώρα

 – Αυτή η ανασκόπηση καλύπτει τις εξελίξεις σε καταχωρημένες ΠΟΠ/ΠΓΕ VOO στην Ελλάδα ανά έτος και διοικητική περιφέρεια από το 1992, όταν εκδόθηκε ο πρώτος κανονισμός για την προστασία των προϊόντων γεωγραφικής προέλευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσιάζονται και συζητούνται στοιχεία για την ποιότητα, την καθαρότητα και τα θρεπτικά χαρακτηριστικά. Οι περισσότερες ΠΟΠ προέρχονται από την Κρήτη και την Πελοπόννησο, τις δύο μεγάλες περιοχές παραγωγής ελαιολάδου στην Ελλάδα. Τα προϊόντα ΠΓΕ έχουν επίσης καταχωριστεί στην Ελλάδα από το 1992, ενώ τέτοια προϊόντα έχουν καταχωρηθεί στην Ιταλία και την Ισπανία μάλλον πρόσφατα: Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και αντιοξειδωτικό δυναμικό των ελληνικών παρθένων ελαιολάδων ΠΟΠ και ΠΓΕ (VOO): Ελληνική ΠΟΠ/ΠΓΕ ΒΟΟ

– Η απαίτηση των καταναλωτών για αριστεία στα γεωργικά προϊόντα οδήγησε στην καθιέρωση ετικετών πιστοποίησης. Μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλει δύο τύπους ετικετών πιστοποίησης: την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) και την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) (ΕΟΚ, Αρ. 2082/92). Το ελαιόλαδο, ως τυπικό γεωργικό προϊόν υψηλής αξίας, περιλαμβάνεται στην επισήμανση ΠΟΠ/ΠΓΕ: Ελαιόλαδα με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ)

 

Ελληνικός ελαιώνας
Παραγωγοί Ελαιολάδου - Προμηθευτές & Διανομείς Χονδρικής Ελαιολάδου

Είμαστε μια οικογενειακή εταιρεία αιώνων (est 1912) στην παραγωγή του ελαιολάδου EVOO στο νησί της ΚΡΗΤΗΣ στην ΕΛΛΑΔΑ. Τα αγνό Premium κρητικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και τα γαστρονομικά προϊόντα μας εξάγονται σε 40+ χώρες σε όλο τον κόσμο σε ένα προσεκτικά επιλεγμένο δίκτυο συνεργατών. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, ΓΙΝΕΤΕ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΣ! for Extra Virgin Olive Oil (EVOO) - Organic (Bio) Extra Virgin Olive Oil (Organic EVOO) - Ελληνικές Επιτραπέζιες Ελιές - Βαλσάμικο Ξύδια - Delicatessen, όλα από την ΚΡΗΤΗ ΕΛΛΑΔΑ

Κονσόλα Αναζήτησης

Ναί
Φόρμα Επικοινωνίας

  Ακολουθήστε μας στα social media

  Ενδιαφέρεστε για κάποιο από τα προϊόντα μας;