Olivenolje: Internasjonal produksjon og forbruk av olivenolje – Produksjon og forbruk av olivenolje i Hellas

BloggOlivenolje: Internasjonal produksjon og forbruk av olivenolje – Produksjon og forbruk av olivenolje i Hellas

Olivenolje: Internasjonal produksjon og forbruk av olivenolje – Produksjon og forbruk av olivenolje i Hellas

Statistikk og informasjon om olivenolje: Internasjonal produksjon og forbruk av olivenolje – Produksjon og forbruk av olivenolje i Hellas

Internasjonal produksjon og forbruk av olivenolje

Middelhavslandene er blant de viktigste produsentene av olivenolje i verden, med Spania, Italia og Hellas produserer de største mengdene olivenolje, mens Hellas har langt på vei største forbruket av olivenolje per innbygger internasjonalt.

Land for olivenoljeproduksjon Olivenoljeproduksjon
(i toner i 2010)
Produksjon % av verdens olivenolje (2010) Forbruk % olivenolje (2012) Årlig forbruk av olivenolje per innbygger (liter)
Spania 1.487.000 45,5% = (nei1) 17% 13,62
Italia 548.500 16,8% 19% = (no1) 12,35
Hellas 352.800 10,8% 7% 23,7 = (no1)
Syria 177.400 5,4% 4% 7
Marokko 169.900 5,2% 4% 11,1
Tyrkia 161.600 4,9% 5% 1,2
Tunisia 160.100 4,9% 1% 5
Portugal 66.600 2,0% 2% 7,1
Algerie 33.600 1% 2% 1,8
Resten av landene 111.749 3,5% 39% 1,18
VERDENSOMSPENNENDE 3.269.248 100% 100% 0,43
Internasjonal produksjon av olivenolje og forbruk av olivenolje (2010-data)

Produksjon av gresk olivenolje og forbruk av olivenolje i Hellas

Produksjon av gresk olivenolje og forbruk av olivenolje i Hellas

Historiske fakta og data om olivenolje i Hellas

I Hellas er det funnet presser for olivenoljeproduksjon fra oliven og olivenoljebeholdere, som dateres tilbake til den mykenske tiden.

I følge utgravningene utført på kirkegården Proto-Cycladic II (2.700 – 2.300 f.Kr.) i Spedos i 1903 av arkeolog Klonos Stefanos, blant de andre funnene, nevner han en sølvbelagt leirvase som hadde spor av ødelagt olivenolje. Den nøye forskningen i kjemien til National University under professor K. Zengeli beviste, uten tvil, eksistensen av olivenolje. Klonos Stefanos (i Proceedings of the Archaeological Society PAE 1906) bemerker at sammen med det sølvbelagte leirekaret ble det funnet en trippel leire olivenoljelampe. Olivenolje omtales på en Linear B-tablett fra Knossos som "erawo" (olivenolje) og på andre med et spesielt ideogram.

Bruken av olivenolje, bortsett fra bruken i ernæring, var:

 - for belysning (olivenoljelamper) - for parfymer (parfymeoljer) - som konserveringsmiddel - for kroppspleie / rensing - i solingsarbeid

Olivenoljekvaliteter

I henhold til gjeldende kvalitetsklassifisering av olivenolje, "virgin olivenolje” er: olivenolje oppnådd kun ved mekaniske metoder eller annen naturlig behandling av oliven, med forhold som ikke fører til at olivenoljen forringes og som ikke har gjennomgått noen annen behandling, unntatt vasking, dekantering, sentrifugering og filtrering. Unntatt er oljer fremstilt med løsemidler, med hjelpemidler som har en kjemisk eller biokjemisk effekt, eller med metoder for re-esterifisering eller blanding av olivenolje med oljer av annen art. Derfor er "jomfruolivenoljen" den "naturlige juice"-oljen, som inneholder intakt alle de essensielle komponentene som finnes i olivenfrukten (vitaminer, sporstoffer, sporstoffer osv.) og i forlengelsen den som har all helse fordeler eiendommer.

Virgin olivenolje" er klassifisert og klassifisert i detalj med følgende navn, avhengig av innholdet av frie fettsyrer (surhet) og med noen spesielle egenskaper gitt for hver kategori:

 - Extra virgin olivenolje (surhet ≤0,8%) - Virgin olivenolje (surhet ≤2,0%) - Lampante olivenolje (surhet >2,0%) - lampante olivenolje er ikke egnet for konsum (den for raffinering/industriell bruk)

Institusjonelt rammeverk i Hellas angående olivenolje

Produksjon og markedsføring av olivenolje er en av de mest strengt regulerte aktivitetene i den greske økonomien på grunn av et institusjonelt rammeverk som strengt definerer spesifikasjoner, produksjon, distribusjon, lagring, kvalitetssikring, konkurranse, prispolitikk, eksport til tredjeland, import fra dem og markedsforhold generelt.

EUs regelverk og vedtak har en avgjørende rolle i utformingen av det institusjonelle rammeverket for narkotikamarkedet. for den felles landbrukspolitikken beskyttelse av forbrukere, beskyttelse av befolkningens helse og styrking av konkurranseevnen til europeisk landbruk. Gresk lovgivning harmoniseres nesten umiddelbart med EU-direktiver.

Produksjon av gresk olivenolje - forbruk av olivenolje i Hellas

Produksjon av gresk olivenolje – forbruk av olivenolje i Hellas

Bidrag fra olivenoljedyrkingssektoren til den greske økonomien

Produksjonen av olivenolje er en viktig gren av den greske økonomien, siden mer enn 450 tusen landbruksfamilier er aktive i olivendyrking som hoved- eller tilleggsyrke, hovedsakelig i vanskeligstilte områder, olivendyrking dekker omtrent 20% av landets brukte jordbruksareal , mens deltakelsen av olivenolje i landbrukets BNP utgjør 7,5-10% per år (avhengig av år) og bidraget til den totale eksporten er omtrent 1,5%. Olivenolje er også en nøkkelkomponent i det greske kostholdet (4,2% av de totale matutgiftene og mer enn 5,5% hvis privat forbruk tas i betraktning). I tillegg til sin økonomiske dimensjon er olivendyrking av enorm sosial og miljømessig betydning for landet vårt, siden den bidrar avgjørende til levedyktigheten til vanskeligstilte områder, til opprettholdelse av sosial samhørighet i dem, til beskyttelse av jordsmonn mot erosjon og til bevaring. av sin naturlige skjønnhet greske landskap.

Mesteparten av olivenoljefabrikkenes produksjon er tilgjengelig for oljeprodusenter eller handelsmenn for bulkforbruk, mens resten går til standardiseringsenheter. Produksjonsprosessen for standardisering, selv om den tilsynelatende er enkel, krever ganske komplekse prosedyrer for å sikre produktkvaliteten, i henhold til det strenge institusjonelle rammeverket. Moderne laboratorier for kvalitetskontroll, råvarer, vurdering av vekst-, høstings- og knusingsforhold er nødvendig for å sikre høyere kvalitetsstandarder og forhindre forfalskning under håndtering.

Størrelsen på det innenlandske forbruksmarkedet for olivenolje i Hellas er estimert til omtrent 353.000 tonn per år. 45% av denne totale mengden olivenolje gjelder eget forbruk, 25% av olivenoljen produsert i Hellas konsumeres av cateringbedrifter, hoteller, sykehus osv., mens bare 30% av den produserte greske olivenoljen er tilgjengelig gjennom detaljhandel til sluttforbrukere i Hellas.

Oliventrær lund i Hellas

Oliventrær lund i Hellas

Evolusjon og kvalitet på olivenoljeproduksjonen i Hellas

(Når det gjelder kvalitet, har gresk olivenolje alltid hatt den høyeste prosentandelen ekstra virgin olivenolje på verdensbasis som en prosentandel av den totale olivenoljeproduksjonen)

(2010) Olivenoljeproduksjon er en tradisjonell aktivitet i Hellas, uten spektakulær utvikling i mekanisering og avling. Gjennomsnittlig avling i olje/tre fra 2,2 kg i tiåret 1961 – 1970 steg til 2,6 kg i de påfølgende to tiårene (1971 – 1990), til 3,4 kg i perioden 1991 – 2000, mens det falt til 2,7 kg det siste tiåret (2001 – 2010). Økningen i produksjonen skyldes således i hovedsak (frem til 2010) økningen i antall oliventrær og i mye mindre grad økningen i produktiviteten. Det bør imidlertid bemerkes at etter de katastrofale brannene i 2006 var det tap av plantekapital som gir en redusert oljeproduksjon med 10-15 000 tonn per år.

I det siste tiåret har ting imidlertid endret seg, og kulminerte i 2022 – 2023, som også er et rekordår i produksjon av ekstra virgin olivenolje av høy kvalitet i kvantitet (med tanke på kvalitet har gresk olivenolje alltid hatt den høyeste prosentandelen ekstra virgin olivenolje over hele verden som en prosentandel av den totale olivenoljeproduksjonen)

Hvem i verden bruker mest olivenolje?

Produksjon av gresk olivenolje - forbruk av olivenolje i Hellas

 

Produksjon av gresk olivenolje – forbruk av olivenolje i Hellas

Grekerne bruker mest olivenolje i verden

Når du gjør en side-ved-side-sammenligning av hver nasjonalitet, er det faktisk de som er fra Hellas som konsumerer mest olivenolje år etter år. Selv om de faktiske tallene for hvor mye de spiser varierer (avhengig av hvem du spør og år), er alle kilder enige om at grekerne sluker minimum 20 liter per år. (KILDE: https://www.centrafoods.com/blog/who-in-the-world-consumes-the-most-olive-oil)

forbruk av olivenolje per innbygger per land

 

forbruk av olivenolje per innbygger per land

Kvaliteten på gresk olivenolje er den høyeste i verden:

Den største fordelen med gresk olivenolje er dets høyere kvalitet på grunn av både dens organoleptiske egenskaper og dens smak, fargen og aromaen. 75 – 85% gresk olivenolje (avhengig av år) tilhører kategorien EKSTRA VIRGIN OLIVEOLJE, sammenlignet med omtrent 50% i Italia og omtrent 35% i Spania.

På grunn av mangfoldet av jordsmonn og mikroklima, de utmerkede variantene og de anvendte teknikkene for dyrking og høsting, er olivenoljene produsert i vårt land, i tillegg til den høye kvaliteten, preget av en høy grad av differensiering avhengig av regionen olivenoljen ble produsert.

Det er ingen tilfeldighet at antall PUD-olivenoljer og BGB-olivenoljer i Hellas er mye høyere i forhold til størrelsen på gresk olivenoljeproduksjon sammenlignet med andre konkurrerende olivenoljeproduserende land.

Totalt 27 greske olivenoljer har registrert en Beskyttet opprinnelsesbetegnelse (PUD) eller a Beskyttet geografisk indikasjon (PGI) fra den europeiske union.

 

Gresk Organic (BIO) Extra Virgin Olive Oil produksjon:

Forholdene og utsiktene for økologisk ekstra virgin olivenoljeproduksjon i vårt land er utmerket.

De klimatiske, jordsmonn, geomorfologiske og olivenoljedyrkingsforholdene som råder i Hellas er gunstige for økologisk olivendyrking. De strukturelle egenskapene til gresk olivenoljeproduksjon (fjell- eller halvfjellsjord, små bedrifter, tradisjonell oppdrettsmetode, høye kostnader for kvalitetsproduksjon som allerede er brukt, etc.) er alvorlige komparative fordeler med gresk organisk ekstra virgin olivenolje.

 


 

Velg gresk extra virgin olivenolje:

• Hellas er verdens største eksportør av Ekstra jomfru Olivenolje (med Spania som nummer 1 i virgin olivenolje). Alle som er involvert i produksjon og markedsføring av olivenolje kjenner den overlegne kvaliteten og de utmerkede organoleptiske egenskapene til gresk olivenolje, som er eksporteres i bulk og tilsettes olivenolje pakket og solgt andre steder for diskret å gi sin enestående smak og aroma.

• Hellas tilbyr den ultimate biotopen for dyrking av oliventreet. I løpet av de årtusener som har gått, Greske olivenkultivarer har utviklet distinkte egenskaper som gjør at deres olivenolje skiller seg ut. Spesielt Koroneiki, en av de eldste variantene i Hellas, produserer en eksepsjonell ekstra virgin olivenolje med en fruktig, frisk smak og lavt syrenivå.

• Omfattende forskning tyder på at gresk olivenolje inneholder flere polyfenoler (antioksidanter som kan redusere risikoen for å utvikle en rekke helseproblemer inkludert koronarsykdom) enn ekstra virgin oljer av annen opprinnelse. Og ikke rart, siden tradisjon, moderne teknologi og vitenskapelig forskning er harmonisk kombinert i dyrking av oliventrær og produksjon av olivenolje, mens de mest hensiktsmessige høstingsteknikkene brukes.

(KILDE: https://ambrosiamagazine.com/global-olive-oil-consumption-at-record-high-in-2020/ )

 

Utmerkede kilder til informasjon og data om: Internasjonal produksjon og forbruk av olivenolje – Produksjon og forbruk av olivenolje i Hellas:

Lavere kvantitet, men bedre kvalitet olivenoljeproduksjonen i Hellas

Hellas eksport av olivenolje fortsetter den oppadgående trenden, og Hellas vil bli den nest største olivenoljeprodusenten i Europa

Olivenoljeproduksjonen og -markedet i EU

Eksport av gresk olivenolje øker

– Forbrukerpreferanser for kvalitetsmat fra sør European Perspective: A Conjoint Analysis Implementation on gresk olivenolje

– Holdninger til bruk av olivenolje, innenlandsk lagring og kunnskap om kvalitet: en forbrukerundersøkelse i Hellas

Stor nedgang i global olivenoljeproduksjon (2023) – men stor produksjonsøkning i Hellas

Statistikk og data for gresk olivenoljeproduksjon (2023)

Globalt olivenoljemarked

Gresk olivenlund
Olivenoljeprodusenter - Olivenolje engrosleverandører og -distributører

Vi er et flere hundre år langt familieselskap (est 1912) i produksjon av EVOO Olive Oil på øya KRETA i HELLAS. Vår Pure Premium Cretan extra virgin olivenolje og kulinariske matprodukter eksporteres til over 40 land over hele verden til et nøye utvalgt nettverk av partnere. KONTAKT OSS, VÅR NESTE VERDISKE FORRETNINGSPARTNER! for Extra Virgin Olive Oil (EVOO) - Økologisk (Bio) Extra Virgin Olive Oil (Organic EVOO) - Greske bordoliven - Balsamicoeddiker - Delikatesser, alt fra KRETA HELLAS

Search Console

Ja
Kontaktskjema

    Følg og sosialiser med oss