Olivenolie: International produktion og forbrug af olivenolie – Produktion og forbrug af olivenolie i Grækenland

BlogOlivenolie: International produktion og forbrug af olivenolie – Produktion og forbrug af olivenolie i Grækenland

Olivenolie: International produktion og forbrug af olivenolie – Produktion og forbrug af olivenolie i Grækenland

Statistik og info vedrørende olivenolie: International produktion og forbrug af olivenolie – produktion og forbrug af olivenolie i Grækenland

International produktion og forbrug af olivenolie

Middelhavslandene er blandt de vigtigste producenter af olivenolie i verden, med Spanien, Italien og Grækenland producerer de største mængder olivenolie, mens Grækenland har langtfra største forbrug af olivenolie pr internationalt.

Land for olivenolieproduktion Olivenolie produktion
(i toner i 2010)
Produktion % af verdens olivenolie (2010) Forbrug % olivenolie (2012) Årligt forbrug af olivenolie pr. indbygger (liter)
Spanien 1.487.000 45,5% = (nej1) 17% 13,62
Italien 548.500 16,8% 19% = (no1) 12,35
Grækenland 352.800 10,8% 7% 23,7 = (no1)
Syrien 177.400 5,4% 4% 7
Marokko 169.900 5,2% 4% 11,1
Kalkun 161.600 4,9% 5% 1,2
Tunesien 160.100 4,9% 1% 5
Portugal 66.600 2,0% 2% 7,1
Algeriet 33.600 1% 2% 1,8
Resten af lande 111.749 3,5% 39% 1,18
I HELE VERDEN 3.269.248 100% 100% 0,43
International produktion af olivenolie og forbrug af olivenolie (2010 data)

Produktion af græsk olivenolie & forbrug af olivenolie i Grækenland

Produktion af græsk olivenolie & forbrug af olivenolie i Grækenland

Historiske fakta og data om olivenolie i Grækenland

I Grækenland er der fundet presser til olivenolieproduktion fra oliven og olivenoliebeholdere, der går tilbage til den mykenske æra.

Ifølge udgravningerne udført på den Proto-Cycladic II (2.700 – 2.300 f.Kr.) kirkegård i Spedos i 1903 af arkæolog Klonos Stefanos, nævner han blandt de andre fund en sølvbelagt lervase, som havde spor af fordærvet olivenolie. Den omhyggelige forskning i det nationale universitets kemi under professor K. Zengeli beviste uden tvivl eksistensen af olivenolie. Klonos Stefanos (i Proceedings of the Archaeological Society PAE 1906) bemærker, at der sammen med det sølvbelagte lerkar blev fundet en tredobbelt lerolivenolielampe. Olivenolie omtales på en Linear B-tablet fra Knossos som "erawo" (olivenolie) og på andre med et særligt ideogram.

Anvendelsen af olivenolie, bortset fra dens anvendelse i ernæring, var:

 - til belysning (olivenolielamper) - til parfumer (parfumeolier) - som konserveringsmiddel - til kropspleje / rensning - i garvningsarbejde

Olivenolie kvaliteter

I henhold til den nuværende kvalitetsklassificering af olivenolie, "jomfru olivenolie” er: olivenolie, der kun er fremstillet ved mekaniske metoder eller anden naturlig behandling af oliven, med forhold, der ikke forårsager, at olivenolien forringes, og som ikke har undergået nogen anden behandling, bortset fra vask, dekantering, centrifugering og filtrering. Undtaget er olier fremstillet med opløsningsmidler, med hjælpematerialer, der har en kemisk eller biokemisk virkning, eller med metoder til re-esterificering eller blanding af olivenolie med olier af anden art. Derfor er "jomfruolivenolien" den "naturlige juice" olie, som indeholder intakte alle de essentielle komponenter i olivenfrugten (vitaminer, sporstoffer, sporstoffer osv.) og i forlængelse heraf den, der har al sundhed gavner ejendomme.

Jomfru olivenolie” er klassificeret og klassificeret i detaljer med følgende navne, afhængigt af deres indhold af frie fedtsyrer (surhed) og med nogle særlige karakteristika, der er angivet for hver kategori:

 - Ekstra jomfru oliven olie (syreindhold ≤0,8%) - Jomfru olivenolie (syreindhold ≤2,0%) - Lampante olivenolie (surhedsgrad >2,0%) - lygteolivenolie er ikke egnet til forbrug (den til raffinering/industriel brug)

Institutionelle rammer i Grækenland vedrørende olivenolie

Produktion og markedsføring af olivenolie er en af de mest strengt regulerede aktiviteter i den græske økonomi på grund af en institutionel ramme, der nøje definerer specifikationer, produktion, distribution, opbevaring, kvalitetssikring, konkurrence, prispolitik, eksport til tredjelande, import fra dem og markedsforholdene generelt.

EU-forordninger og beslutninger spiller en afgørende rolle i udformningen af de institutionelle rammer for narkotikamarkedet. for den fælles landbrugspolitik beskyttelse af forbrugerne, beskyttelse af befolkningens sundhed og styrkelse af det europæiske landbrugs konkurrenceevne. Græsk lovgivning harmoniseres næsten øjeblikkeligt med EU-direktiver.

Produktion af græsk olivenolie - forbrug af olivenolie i Grækenland

Produktion af græsk olivenolie – forbrug af olivenolie i Grækenland

Olivenoliedyrkningssektorens bidrag til den græske økonomi

Produktionen af olivenolie er en vigtig gren af den græske økonomi, da mere end 450 tusinde landbrugsfamilier er aktive i olivendyrkning som deres hoved- eller supplerende erhverv, hovedsageligt i ugunstigt stillede områder, olivendyrkning dækker cirka 20% af landets brugte landbrugsareal , mens olivenolies deltagelse i landbrugets BNP beløber sig til 7,5-10% om året (afhængigt af året), og dets bidrag til den samlede eksport er ca. 1,5%. Olivenolie er også en nøglekomponent i den græske kost (4,2% af de samlede fødevareudgifter og mere end 5,5%, hvis privatforbrug tages i betragtning). Ud over sin økonomiske dimension er olivendyrkning af enorm social og miljømæssig betydning for vores land, da den bidrager afgørende til ugunstigt stillede områders levedygtighed, til opretholdelse af den sociale sammenhængskraft i dem, til beskyttelse af jorde mod erosion og til bevarelse af sin naturlige skønhed græske landskab.

Det meste af olivenoliemøllernes produktion er tilgængelig for olieproducenter eller -handlere til bulkforbrug, mens resten går til standardiseringsenheder. Produktionsprocessen for standardisering, selvom den tilsyneladende er enkel, kræver ret komplekse procedurer for at sikre produktkvaliteten i henhold til de strenge institutionelle rammer. Moderne laboratorier til kvalitetskontrol, råmaterialer, vurdering af dyrknings-, høst- og knusningsforhold er nødvendige for at sikre højere kvalitetsstandarder og forhindre forfalskning under håndtering.

Størrelsen af det indenlandske forbrugsmarked for olivenolie i Grækenland anslås til ca. 353.000 tons om året. 45% af denne samlede olivenoliemængde vedrører eget forbrug, 25% af olivenolie produceret i Grækenland forbruges af cateringvirksomheder, hoteller, hospitaler osv., mens kun 30% af den producerede græske olivenolie er tilgængelig gennem detailhandelen til slutforbrugere i Grækenland.

Oliventræer lund i Grækenland

Oliventræer lund i Grækenland

Udvikling og kvalitet af olivenolieproduktionen i Grækenland

(med hensyn til kvalitet har græsk olivenolie altid haft den højeste procentdel af ekstra jomfruolivenolie på verdensplan som en procentdel af den samlede olivenolieproduktion)

(2010) Olivenolieproduktion er en traditionel aktivitet i Grækenland uden spektakulære udviklinger i mekanisering og udbytte. Det gennemsnitlige udbytte i olie/træ fra 2,2 kg i årtiet 1961 – 1970 steg til 2,6 kg i de følgende to årtier (1971 – 1990) til 3,4 kg i perioden 1991 – 2000, mens det faldt til 2,7 kg i det sidste årti (2001 – 2010). Stigningen i produktionen skyldes således hovedsageligt (indtil 2010) stigningen i antallet af oliventræer og i langt mindre grad stigningen i produktiviteten. Det skal dog bemærkes, at der efter de katastrofale brande i 2006 var et tab af plantekapital, hvilket udmønter sig i en reduceret olieproduktion med 10-15.000 tons om året.

I det seneste årti har tingene dog ændret sig og kulminerede i 2022 – 2023, som også er et rekordår i produktionen af ekstra jomfru olivenolie af høj kvalitet i mængde (kvalitetsmæssigt har græsk olivenolie altid haft den højeste procentdel ekstra jomfruolivenolie på verdensplan som en procentdel af den samlede olivenolieproduktion)

Hvem i verden indtager mest olivenolie?

Produktion af græsk olivenolie - forbrug af olivenolie i Grækenland

 

Produktion af græsk olivenolie – forbrug af olivenolie i Grækenland

Grækerne indtager den mest olivenolie i verden

Når du sammenligner hver nationalitet side om side, er det faktisk dem, der er fra Grækenland, der indtager mest olivenolie år efter år. Selvom de faktiske tal for, hvor meget de spiser varierer (afhængigt af hvem du spørger og år), er alle kilder enige om, at grækerne fortærer mindst 20 liter om året. (KILDE: https://www.centrafoods.com/blog/who-in-the-world-consumes-the-most-olive-oil)

indbygger olivenolieforbrug pr. land

 

indbygger olivenolieforbrug pr. land

Kvaliteten af græsk olivenolie er den højeste i verden:

Den største fordel ved græsk olivenolie er dens højere kvalitet på grund af både dens organoleptiske egenskaber og dens smag, farven og dens aroma. 75 – 85% græsk olivenolie (afhængigt af år) tilhører kategorien EKSTRA VIRGIN OLIVEOLIE, sammenlignet med omkring 50% i Italien og omkring 35% i Spanien.

På grund af mangfoldigheden af jordbund og mikroklimaer, de fremragende sorter og de anvendte teknikker til dyrkning og høst, er olivenolier produceret i vores land, ud over den høje kvalitet, karakteriseret ved en høj grad af differentiering afhængigt af regionen olivenolien blev produceret.

Det er ikke tilfældigt, at antal BOB olivenolier og BGB olivenolier i Grækenland er meget højere i forhold til størrelsen af den græske olivenolieproduktion sammenlignet med andre konkurrerende olivenolieproducerende lande.

Ialt 27 græske olivenolier har registreret en Beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) eller a Beskyttet geografisk betegnelse (BGB) fra Den Europæiske Union.

 

Græsk økologisk (BIO) ekstra jomfru olivenolie produktion:

Betingelserne og udsigterne for produktion af økologisk ekstra jomfru olivenolie i vores land er fremragende.

De klimatiske, jordbundsmæssige, geomorfologiske og olivenoliedyrkningsforhold, der hersker i Grækenland, er gunstige for økologisk olivendyrkning. De strukturelle karakteristika ved græsk olivenolieproduktion (bjerg- eller halvbjergrig jord, små bedrifter, traditionel landbrugsmetode, høje omkostninger til kvalitetsproduktion, der allerede er anvendt osv.) er alvorlige komparative fordele ved græsk økologisk ekstra jomfru olivenolie.

 


 

Vælg græsk ekstra jomfru olivenolie:

• Grækenland er verdens største eksportør af Ekstra jomfru Olivenolie (hvor Spanien er nr. 1 i jomfruolivenolie). Alle, der er involveret i produktion og markedsføring af olivenolie, kender den overlegne kvalitet og de fremragende organoleptiske egenskaber græsk olivenolie, som er eksporteres i løs vægt og tilsættes olivenolie pakket og solgt andre steder for diskret at give dens enestående smag og aroma.

• Grækenland tilbyder den ultimative biotop til at dyrke oliventræet. I løbet af de årtusinder, der gik, græske oliven sorter har udviklet distinkte egenskaber, der får deres olivenolie til at skille sig ud. Især Koroneiki, en af de ældste sorter i Grækenland, producerer en ekstraordinær ekstra jomfru olivenolie med en frugtig, frisk smag og et lavt syreindhold.

• Omfattende forskning peger på, at græsk olivenolie indeholder flere polyfenoler (antioxidanter, som kan reducere risikoen for at udvikle en række helbredsproblemer inklusive koronararteriesygdom) end ekstra jomfruolier af anden oprindelse. Og ikke så mærkeligt, da tradition, moderne teknologi og videnskabelig forskning er harmonisk kombineret i dyrkningen af oliventræer og produktionen af olivenolie, mens de mest passende høstteknikker anvendes.

(KILDE: https://ambrosiamagazine.com/global-olive-oil-consumption-at-record-high-in-2020/)

 

Fremragende kilder til information og data vedrørende: International produktion og forbrug af olivenolie – Produktion og forbrug af olivenolie i Grækenland:

Lavere mængde, men bedre kvalitet olivenolieproduktionen i Grækenland

Grækenlands olivenolieeksport fortsætter den opadgående tendens, Grækenland er klar til at blive næststørste olivenolieproducent i Europa

Olivenolieproduktionen og -markedet i Den Europæiske Union

Eksporten af græsk olivenolie stiger

– Forbrugerpræferencer for kvalitetsfødevarer fra syd Europæisk perspektiv: En fælles analyseimplementering vedr græsk olivenolie

– Holdninger til brug af olivenolie, indenlandsk opbevaring og viden om kvalitet: En forbrugerundersøgelse i Grækenland

Kæmpe fald i global olivenolieproduktion (2023) – men stor produktionsstigning i Grækenland

Statistik og data om græsk olivenolieproduktion (2023)

Globalt olivenoliemarked

græsk olivenlund
Olivenolieproducenter - Olivenolie engrosleverandører og -distributører

Vi er en århundreder lang familievirksomhed (est 1912) i produktionen af EVOO Olive Oil på øen KRETA i GRÆKENLAND. Vores Pure Premium Cretan ekstra jomfru olivenolie og kulinariske fødevarer eksporteres i 40+ lande verden over til et nøje udvalgt netværk af partnere. KONTAKT OS, VÆR VORES NÆSTE VÆRDIDE FORRETNINGSPARTNER! til ekstra jomfruolivenolie (EVOO) - Økologisk (Bio) Ekstra jomfruolivenolie (organisk EVOO) - Græske bordoliven - Balsamicoeddiker - Delikatesser, alt fra KRETA GRÆKENLAND

Relaterede indlæg

Ja
Kontakt formular

    Følg og socialiser med os