روغن زیتون کریتی بیو کریتیدا در FOODEXPO یونان 2023

آخرین خبرهاروغن زیتون کریتی بیو کریتیدا در FOODEXPO یونان 2023

روغن زیتون کریتی بیو کریتیدا در FOODEXPO یونان 2023

شرکت ما روغن زیتون کریتی بیو کریتیدا شرکت خواهد کرد در "فوداکسپو یونان 2023” نمایشگاهی که در آتن در نمایشگاه متروپولیتن فضای نمایشگاهی بین 18 تا 20 مارس 2023

ما مشتاقانه منتظر دیدار شما در غرفه خود هستیم، واقع در غرفه سالن 4 شماره C-06.

پست های مرتبط

بازگشت به بالا
فرم تماس

    ما را دنبال کنید و با ما معاشرت کنید