Κρητη & Ελαιολαδο

critidaΚρητη & Ελαιολαδο

Κρητη & Ελαιολαδο

crete2

Crete is a unique island in the Mediterranean Sea. It is the southern most part of Europe and is a place blessed by God and nature. There are many of plants and herbs, thousand of flowers and trees decorate the natural environment. The most popular tree in Crete is the olive tree. There are plenty of plantations of olive trees and the Cretan olive oil, which is produced by these trees, is considered one of very high quality. The climate of Crete is considered ideal for the olive trees due to the fact that it is warm and full of light. Extra Virgin olive oil is the natural liquid produced by pressing the fruit of the olive tree. Greece produces about 400,000 tons of olive oil annually, making it the third largest producer in the world.

It is well-known that 200,000 tons per year olive oil and 10,000 tons per year biological olive oil are produced in Crete, which quantity is increased from year to year. Cretan virgin olive oil is better than the Italian and the Spanish one, that is why Italians and Spanish buy and mix it with theirs in order to increase the quality and taste of their oil.

Even though 2.000 years have passed , the way of growing the olive tree hasn’t changed much here in Crete .The Cretan producers use the traditional way of growing and they do not use any chemicals or fertilizers. This has as a result the natural, juicy fruit and the excellent quality of the Cretan olive oil. From ancient years till our days, the olive oil has been used not only for food but also for theurapeutical and beautifying purposes.

crete2

La Crète est une île unique dans la mer méditerranéenne. C’est la pointe méridionale de l’Europe, un endroit bénit des Dieux et de la nature. Il existe en Crète, un grand choix de plantes, d’herbes et de fleurs. L’arbre le plus populaire en Crète est l’olivier. Il existe de grandes superficies sur lesquelles sont cultivés les oliviers et l’huile d’olive qui est produite de ces oliviers est considérée d’une qualité supérieure. Le climat en Crète est considéré comme idéal pour la culture des oliviers, car il est chaud et ensoleillé.

L’huile d’olive « extra-vierge » est un pur extrait naturel obtenu par pression sans aucun autre traitement. La Grèce produit +/- 400.000 tonnes d’huile d’olive par an et en est le troisième producteur mondial.

La Crète à elle seule produit annuellement environ 200.000 tonnes d’huiles d’olive et 10.000 tonnes d’huiles d’olive bio, cette production allant croissant d’année en année. L’huile d’olive crétoise « extra-vierge » est d’une telle qualité et d’une telle saveur, qu’on la retrouve mélangée aux huiles d’olive d’Italie ou d’Espagne. De cette manière, ils en améliorent sa qualité et son goût.

2.000 ans se sont écoulés sans que la manière de cultiver les oliviers en Crète ne change. Elle se pratique de façon traditionnelle, sans aucun produit chimique ni engrais. Le résultat donne un fruit juteux, d’une qualité incomparable. Si l’huile d’olive, depuis l’Antiquité, est consommée pour des raisons alimentaires, elle le fut également à des fins thérapeutiques et cosmétiques.

crete2

H Κρήτη είναι ένα μοναδικό νησί στην Μεσόγειο Θάλασσα. Είναι το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, ένα μέρος ευλογημένο από το Θεό και τη φύση. Στην Κρήτη υπάρχει μεγάλη ποικιλία φυτών, βοτάνων και λουλουδιών. Το πιο συνηθισμένο δέντρο στην Κρήτη είναι η ελιά. Υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις στις οποίες καλλιεργούνται ελιές και το ελαιόλαδο που παράγεται από αυτές τις ελιές θεωρείται πολύ υψηλής ποιότητας. Το κλίμα της Κρήτης θεωρείται ιδανικό για την καλλιέργεια της ελιάς γιατί είναι θερμό και γεμάτο φως.

Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο είναι ένας φυσικός χυμός, που παράγεται από την έκθλιψη του ελαιόκαρπου. Η Ελλάδα παράγει περίπου 400.000 τόνους ελαιόλαδου ετησίως και είναι η Τρίτη χώρα σε παραγωγή ελαιόλαδου ετησίως.

Μόνο η Κρήτη παράγει ετησίως περίπου 200.000 τόνους ελαιόλαδο και 10.000 τόνους βιολογικό και αυτή η ποσότητα αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Το κρητικό παρθένο ελαιόλαδο είναι καλύτερης ποιότητας από τα αντίστοιχα ισπανικά και ιταλικά. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε από το γεγονός ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί αναμειγνύουν τα δικά τους ελαιόλαδα με το ελληνικό έτσι ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα και τη γεύση τους.

Έστω και αν έχουν περάσει 2000 χρόνια, ο τρόπος που καλλιεργούνται τα ελαιόδεντρα στην Κρήτη δεν έχει αλλάξει. Οι Κρητικοί παραγωγοί χρησιμοποιούν τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και δεν χρησιμοποιούν χημικά και λιπάσματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το φυσικό, χυμώδες φρούτο και την εξαιρετική ποιότητα του κρητικού ελαιόλαδου. Από τα αρχαία χρόνια μέχρι της μέρες μας, το ελαιόλαδο δεν χρησιμοποιούνταν μόνο ως φαγητό αλλά και για θεραπευτικούς και καλλωπιστικούς λόγους.

Back to top
Form Contact

    Follow and socialize with us